Meslek bilgi merkezlerinde ne tür bilgi kaynakları bulunmaktadır?

Meslek bilgi merkezlerinde;

Meslek bilgi dosyaları,
Meslekleri Tanıyalım CD'si,
Genel ve bölgesel eğitim–öğretim bilgi dosyaları,
Mühendislik, sağlık, adalet, öğretmenlik, turizm, sanat ve spor meslek alanları ile az bilinen meslekleri ve çıraklık mesleklerini tanıtıcı kitapçıklar,
Üniversite ve yüksekokulları tanıtıcı basılı ve görsel tanıtım materyalleri,
Meslek bilgi merkezi hizmetlerini tanıtıcı afiş, broşür, kitapçık vb. tanıtım araçları bulunmaktadır.

Okullara yönelik eğitici-tanıtıcı çalışmalarınız var mı?

Kurumun okullara yönelik hizmetleri, meslek bilgi merkezi hizmetleri ile meslek danışmanlığı hizmetleridir. Kurum meslek danışmanlığı personeli okulları ziyaret ederek, okul idarecileri ve rehber öğretmenlerle görüşme yaparak meslek danışmanlığı hizmetleri hakkında bilgiler vermekte, öğrencilerin bu hizmetlerden yararlanabilmeleri için işbirliği yapılması konusunda görüşmeler yapmaktadır. Tanıtım çalışmaları Kurumumuzca hazırlanan afiş ve broşürlerle desteklenmektedir.

Okullara destek veriyor musunuz?

Öğrencilerin meslekler ve eğitim yerleri hakkında bilgilenebilmeleri için meslek bilgi merkezleri kurulmuş, bu merkezlerde bulunan bilgi kaynaklarından ücretsiz yararlanmaları sağlanmıştır. Ayrıca okullarda görev yapan rehber öğretmenlere meslekleri tanıtıcı basılı dokümanlar, meslek bilgi merkezi ile iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini tanıtıcı afiş, broşür, kitapçık, CD gibi hizmeti tanıtıcı materyaller verilerek öğrencilerin bilgilenmeleri ve Kurumumuza yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.

Yaşam boyu öğrenim anlayışına uygun olarak Kurumunuzda çeşitli konularda eğitim veriyor musunuz ? Bu konuda eğitim kurumlarıyla işbirliği yapıyor musunuz?

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yaş, cinsiyet ve eğitim farkı gözetmeksizin isteyen herkes yararlanabilir. Bu hizmetlerden;

Çalışma hayatına atılabilecek yaşta olan (zorunlu öğretim çağını geçmiş) ve mesleki becerileri olmayan kişiler,
Güncelliğini yitirmiş veya teknolojik değişimler nedeniyle büyük oranda değişen ve giderek talebin azaldığı bir mesleği olan kişiler,
Özelleştirme, fabrika kapanması veya ekonomik durgunluk nedeniyle işini kaybetmiş olan kişiler,
İş uyumu, meslek değişikliği, uzun süreli işsizlik ve uygun bir mesleğin seçimi ile ilgili sorunların üstesinden gelmede yardıma ihtiyacı olan kişiler,
Bir eğitim programını ve meslek alanını seçmede yardıma ihtiyaç duyan kişiler,
İş arama sürecinde bulunan kişiler yararlanmaktadır.

Bu kişilere yardımcı olmak amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve askeri birliklerle işbirliği halinde çalışılmaktadır.

Meslek seçimi aşamasında bulunan kişilere nasıl yardımcı oluyorsunuz?

Meslek seçimi aşamasına gelmiş bireylere danışmanlık hizmeti sunulurken bireyin kendini tanımasına, meslekler ve eğitim yerlerini tanımasına ve sonuçta bireyin kendi özellikleriyle mesleklerin gerektirdiği nitelik ve şartları karşılaştırarak seçeneklerini oluşturup bu yolla karar vermesine yardım edilir.

Tüm seçenekleri inceleyip değerlendiren birey, artık seçmiş olduğu meslekte bilgi, beceri ve alışkanlıklarını edinebileceği bir eğitim yerine veya bir işyerine yönelir. Tüm bunlar meslek seçimi aşamasında bulunanların tek başlarına yapabilecekleri bir çalışma değildir. Bireylerin meslek seçme kararlarının tesadüflere bırakılmaması ve karşılaşılabilecek tüm alternatiflerin değerlendirilebilmesi için daha önce bahsedilen tüm aşamalarda sırasıyla iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri içinde bireylere yardım edilmektedir.

Kişilerin özelliklerini tanımlanmasına yardımcı olmak amacıyla danışmanlık hizmetleri kapsamında bazı ölçme araçlarından yararlanılmaktadır. Kurumumuzca söz konusu hizmeti destekleyici bir araç olarak kullanılmak ve daha fazla kullanıcıya ulaşarak hizmetin etkinliğini artırmak üzere bir Özdeğerlendirme Ölçme Aracı geliştirilmiştir.

Bu Özdeğerlendirme Ölçme Aracının geliştirilme amacı, kişilerin ilgilerini, yönelimlerini, becerilerini fark ederek geliştirmelerini desteklemek ve böylece mesleki alternatiflerini görerek tercihlerini netleştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu araç, bireylerin farklı meslekleri ve kendi kişisel özelliklerini tanımaları ve kendileri için en uygun mesleği bulabilmelerini hedeflemektedir. Kişiler Kurum web sayfasından bu ölçme aracını uygulayabilir ve sonuçlarını Kurum danışmanlarıyla değerlendirebilirler.

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde meslek seçimi aşamasındaki bireylere, hangi mesleğe uygun oldukları mı söyleniyor?

Meslek seçimi aşamasındaki bireylere hangi mesleğe uygun olduğu söylenmez. Meslek seçimi kararı bireye aittir. Bu ilke, özellikle üzerinde durulan önemli bir noktadır. Bireylerin, bireysel danışmanlık aşamasında, görüşme yoluyla kendilerini tanımalarına yardımcı olunur. Okuldaki başarıları, boş zaman etkinlikleri, sosyo–kültürel durumları, fiziksel durumları, ders çalışma alışkanlıkları, sosyal tutumları ve benzeri durumlardan hareketle kendilerini tanımalarına yardımcı olunur. Bilgi eksikliğini gidererek bilgilendirme yardımı sunulur. Edindiği bilgileri değerlendirmesine ve meslek seçiminde bir karara ulaşmasına yardımcı olunur. Zaten birey danışmanlık sürecinde, meslek seçiminin önemi konusunda bilinçlenir, kendi seçimi ve kararını verme aşamasına kendiliğinden gelmiş olur.

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapıyor musunuz, yapıyorsanız yasal dayanağı nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 17.09.1992 tarihinde "Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinde İşbirliği Protokolü" imzalanmış ve meslek danışmanlığı faaliyetleri o tarihten itibaren bu protokol çerçevesinde yürütülmüştür. Ancak, beliren ihtiyaçlar doğrultusunda söz konusu protokol güncelleştirilerek iki bakanlığın yanı sıra ilgili kuruluşların da katılımıyla 26.10.2004 tarihinde "Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinde İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır.

Başka ne gibi hizmetleriniz vardır?

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde yürütülen ulusal faaliyetlere ek olarak 2009 yılından itibaren Avrupa Rehberlik Merkezi (EUROGUIDANCE) Türkiye Birimi faaliyetleri de Kurumumuz tarafından yürütülmektedir.

Avrupa Rehberlik Merkezi Türkiye'nin kuruluş amacı eğitim, iş ve kariyer alanlarında çalışan otorite, rehber ve danışmanları bu konuda bilgilendirmek ve yönlendirmektir.

Avrupa Rehberlik Merkezi Türkiye Biriminin hedefi genel eğitim, mesleki danışmanlık sisteminin Avrupa boyutunun geliştirilmesine katkıda bulunmak, eğitim ve öğrenim alanında Avrupa boyutunun desteklenmesine katkıda bulunmaktır. Hedefleri arasında değişik ülkelerdeki danışmanlık servisleri arasında işbirliğini desteklemek, eğitim ve öğrenim alanında ülkeler arası dolaşıma katkıda bulunmak da vardır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.