53 kariyer meslek mensubunun yeni sisteme göre maaş hesabı

66 sayılı KHK ile eşit işe eşit ücret sistemine göre yapılacak ödemeler 15.01.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yazımızda yaklaşık 53 kariyer meslek mensubu uzman ve uzman yardımcısının örneklerle hem 5510 sayılı Kanun'a hem de 5434 sayılı Kanun'a tabi olanların 2018 yılı maaş hesabını yaparak okuyucularımızı bilgilendirmeye çalışacağız.

666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'ya eklenen ek 10'uncu maddeye göre ödenecek ücretin detayları verilmiştir. Buna göre (II) ve (III) sayılı listelerde unvanlar gruplar halinde yer almakta olup, bu unvanların alacakları ücret göstergeleri ve tazminat göstergeleri bulunmaktadır. Ücret göstergeleri ve tazminat göstergelerinin maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutarın toplamı ise personelin alacağı brüt tutarı oluşturmaktadır.

Tazminat göstergesinin maaş katsayısı ile çarpımından oluşacak tutardan sadece damga vergisi kesilmektedir. Ücret göstergesi ile maaş katsayısının çarpımından oluşacak tutardan ise gelir vergisi ve damga vergisi kesilmektedir. Emekli kesenekleri ise daha önce hangi kalemlerden oluşuyorsa yine o kalemler üzerinden kesilmektedir.

Ancak, 5510 sayılı Kanun'a tabi olanların emekli kesintileri ve oranları 5434 sayılı Kanun'a tabi olanlardan biraz farklıdır. Bu anlattıklarımızın karışık olduğunu bildiğimiz için bu durumu örnekle açıklamaya çalışacağız.

* 53 kariyer meslek mensubunun yeni sisteme göre maaş hesabı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152'nci maddesinin II- Tazminatlar kısmının A- Özel Hizmet Tazminatı bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman yardımcılarından yaklaşık 53 unvanlı uzman yardımcısının ve uzmanın maaş hesabı yapılacaktır.

Bunlar arasında; Başbakanlık Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcıları, İçişleri Uzman Yardımcıları, Adalet Uzman Yardımcıları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcıları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcıları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcıları, Avrupa Birliği işleri Uzman Yardımcıları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzman Yardımcıları, Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcıları, Devlet Personel Uzman Yardımcıları bulunmaktadır.

* Kariyer Uzman Yardımcılarının (9/1) maaş hesabı

Ücret göstergesi: 32.855 x 0,108550 = 3.566,41

Tazminat göstergesi: 16.800 x 0,108550 = 1.823,64

Bu unvanların emekli kesintisini hesaplamak gerekirse;

Aylık: 620 x 0,108550 = 67,301

Taban aylık : 1,699121 x 1000 = 1.699,121

Özel Hizmet Tazminatı ve denetim tazminatı: 9500 x l,12 x 0,108550 = 1.154,97

Emekli kesintisi matrahı: (67,301 + 1.699,121 + 1.154,97) x % 14 = 408,99

Gelir vergisi kesintisi: (3.566,41 - 408,99) x % 15 = 473,61

Damga vergisi : 5.390,05 x % 0,759 = 40,91

Net Ücret: 5.390,05 - (408,99 + 473,61 + 40,61) = 4.466,84 TL. (Not: BES kesintisi yapılmamıştır.)

Bu ödemeye bekar memur için ödenen 152,21 TL asgari geçim indirimi ilave edilmemiştir. Ayrıca, bu tutara aile ve çocuk yardımları da ilave edilmemiştir. Eş için ödenecek yardım tutarı 231,65 TL, her bir çocuk için ödenecek tutar ise 27,14 TL, çocuk 0-6 yaş grubunda ise 54,28 TL'dir.

* Bu unvanlardan uzman olanların maaş hesabı

Şimdide yukarıda yer verilen unvanların uzman maaşını hesaplamak gerekirse;

Uzman ¼ (5434 sayılı Kanun'a tabi)

Ücret göstergesi: 48.730 x 0,108550 = 5.289,64

Tazminat göstergesi: 25.560 x 0,108550 = 2.774,53

Bu unvanların emekli kesintisini hesaplamak gerekirse;

Aylık: 1500 x 0,108550 = 162,82

Ek gösterge : 3600 x 0,108550 = 390,78

Taban aylık : 1,699121 x 1000 = 1.699,12

Kıdem aylık: 25 x 20 x 0,108550 = 54,27

Emekli keseneği matrahına ilave edilecek tutar: 9500 x l,3 x 0,108550 = 1.340,59

Özel Hizmet Tazminatı ve denetim tazminatı: 9500 x l,5 x 0,108550 = 1.546,83

Makam ve görev tazminatı toplamı: 10.000 x 0,108550 = 1.085,5

Emekli kesintisi matrahı: (162,82 + 390,78 + 54,27 + 1.699,12 + 1.340,59) x % 16 = 583,61

Gelir vergisi kesintisi: (5.289,64 - 583,61) x % 15 = 705,90

Damga vergisi : 8.064,17 x % 0,759 = 61,2

Net Ücret: 8.064,17 - (583,61+705,9 + 61,2) = 6.713,46 TL

Bu ödemeye aile ve çocuk yardımlarıyla asgari geçim indirimi ilave edilmemiştir.

* 5510 sayılı Kanun'a tabi olan uzmanların maaş hesabı

Maaş hesabı yapılan uzmanlar 15.10.2008 tarihinden sonra memur olarak göreve başlamış olsalardı, 5510 sayılı Kanun'a tabi olacaklardı. Bu durumda da bunların sigorta kesintileri farklı olacaktır.

Emekli kesintisi matrahı:(162,82 + 390,78 + 54,27 +1.699,12 +1.546,83+1.085,5) x % 14 = 691,50

Gelir vergisi kesintisi: (5.289,64 - 691,5) x % 15 = 689,72

Net Ücret: 8.064,17 - (691,50+689,72+ 61,2) = 6.621,75 TL

Görüleceği üzere, 5434 sayılı Kanun'a tabi bir uzman net 6.713,46 TL maaş alırken, 5510 sayılı Kanun'a tabi bir memur net 6.621,75 TL maaş almaktadır. Yıl sonuna doğru vergi dilimi artacağı için ele geçen net maaş düşmektedir.

Bu ödemeye bekar memur için ödenen 152,21 TL asgari geçim indirimi ilave edilmemiştir. Ayrıca, bu tutara aile ve çocuk yardımları da ilave edilmemiştir. Eş için ödenecek yardım tutarı 231,65 TL, her bir çocuk için ödenecek tutar ise 27,14 TL, çocuk 0-6 yaş grubunda ise 54,28 TL'dir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.