Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Süreci

Ulusal meslek standardı hazırlama sürecine yönelik detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Süreci

Ulusal meslek standardı hazırlama sürecine yönelik detaylı bilgiye ulaşmak üzere aşağıda tanımlamış adımlara tıklayınız.

Sektör Komitesi ve Onay

Sektör komitelerinin oluşturulmasına altyapı sağlayacak olan sektörler belirlenmiş ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Sektör listesine ulaşmak için tıklayınız.
Taslak meslek standartları, görüş ve değerlendirme formu ve ilgili diğer dokümanlar MYK ilgili sektör komitesince incelenmektedir. Sektör komitesi tarafından incelenen taslak meslek standartları MYK Yönetim Kuruluna sunulmaktadır.
MYK Sektör Komitelerine yönelik detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.
MYK Yönetim Kurulu, sunulan taslak meslek standartlarını usul yönünden incelemektedir. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ulusal meslek standartları Resmî Gazete’de yayımlanarak ulusal meslek standardı niteliği kazanmaktadır.
Yayımlanmış ulusal meslek standartlarına ulaşmak için tıklayınız.

Taslak Meslek Standardı Hazırlama ve Görüşe Sunma

Ulusal meslek standartları, MYK’ya meslek standardı hazırlama başvurusunda bulunmuş ve MYK tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda görevlendirilen kuruluşlarca ya da MYK tarafından oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanmaktadır.
Meslek standardı hazırlamak üzere görevlendirilen kuruluşa, MYK tarafından meslek standardı hazırlama süreci hakkında teknik bir bilgilendirme yapılmaktadır.
Teknik bilgilendirme kapsamında; meslek standardının bölümleri, meslek standardı hazırlama yöntemleri ve süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler sunulmaktadır.
Kuruluşça hazırlanan taslak meslek standartları MYK’ya iletilmekte ve incelemelerin tamamlanmasını takiben uygun bulunan taslaklar ilgili tarafların görüşüne sunulmaktadır.
Taslak meslek standartları, hazırlayan kuruluş tarafından “Taslak Meslek Standardı Görüş ve Değerlendirme Formu ” aracılığıyla ilgili tarafların görüşüne sunulmakta, ayrıca söz konusu taslaklar 1 ay süre ile hem MYK’nın hem de hazırlayan kuruluşun internet sitesinde kamuoyunun görüşüne sunulmaktadır.
Görüş sürecinde olan taslak meslek standartları için tıklayınız.
Taslak meslek standartlarına gelen görüşler, hazırlayan kuruluş tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunanlar taslak meslek standartlarına yansıtılmaktadır. Uygun bulunmayan görüşler ise gerekçeli olarak görüş ve değerlendirme formunda açıklanmaktadır.
Taslak meslek standartları ile görüş ve değerlendirme formu sektör komitesinin inceleme ve değerlendirmesine sunulmak üzere Kuruluşça MYK’ya iletilmektedir.

Başvuru ve Görevlendirme

Meslek standardı hazırlamak için başvuran kuruluş(lar) öncelikle ilgili sektöre ilişkin “Meslek Haritası”nı çıkartmalıdır. Sektöre ilişkin meslek haritası çıkartılırken sektörün ana bölümleri (alt sektörler) gruplar halinde sınıflandırılmakta ve her grup altında yer alan meslekler, sınırları ve seviyeleri belirlenmektedir. Meslek haritasının amacı sektörün genel analizini yapmak, bu yolla alt–sektörlere, mesleklere, çalışan sayılarına, sektördeki anahtar eğilimlere, istihdam özelliklerine ve önceliklere ilişkin genel bir resim sağlamaktır. Meslek haritası birden fazla sektörde geçerli olan (yatay) mesleklerin de resmini ortaya çıkartmada yararlı olmaktadır. Böylece Ulusal Yeterlilik Sisteminde işgücü piyasasının talebi doğrultusunda bir meslek dalında yetişmiş çalışanın belirli bir öğrenme süreci sonunda benzer yetkinlikler gerektiren bir başka meslek dalına geçişinin sağlanabilmesi mümkün olacaktır.

Meslek haritası oluşturulduktan sonra ilgili sektör/alanda Kuruluş(lar) “Meslek Standardı Hazırlama Başvuru Formu”nu doldurup ıslak imzalı olarak MYK’a ileterek başvuru işlemi gerçekleştirirler.

Meslek standardı hazırlama başvuruları aşağıdaki ölçütler doğrultusunda değerlendirilir.

o Sektörünü temsil etme yeteneği,
o Meslek standardı hazırlama sürecine ilgili sosyal tarafların etkin olarak katılımına ilişkin ortaklık/işbirliği kanıtları,
o Hazırlanacak standartların kapsamı ve yapılan işin hacmi ile doğru orantılı olarak meslek standardı geliştirme sürecini yönetmek için sayı ve uzmanlık itibariyle gerekli insan kaynağı,
o Meslek standardı geliştirmek için gereken altyapı imkanları.

Yapılan değerlendirmeler sonrasında MYK Yönetim Kurulunun görevlendirme kararı vermesi halinde işbirliği protokolü imzalanarak meslek standardı hazırlama çalışmaları başlatılır.
Basvuru ve Gorevlendirme

Protokol imzalanan Kuruluşlara ulaşmak için tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.