Mesai saatleri içerisinde uyuyan işçi işten çıkarılır mı?

Mesai saatleri içerisinde uyuduğu iddia edilen işçi, işten çıkarılınca mahkemeye başvurdu. Mahkeme bir seferlik uyumanın feshi gerektirmediğine karar verdi. Yargıtay, uyumanın haklı olmasa da geçerli fesih nedeni bulunduğunu belirterek mahkemenin kararını bozdu.

İstanbul'da bir fabrikanın paketleme bölümünün deposunda çalışan işçi, iddiaya göre mesai saatleri içerisinde uyudu. Olayı imza ile tutanak altına alan işveren, işçiyi işten çıkardı.

İstanbul Anadolu 22. İş Mahkemesi'ne işe iade davası açan işçi, mesai saatleri dışında uyduğunu savundu. Mahkemede ifade veren davacı işçi, yemek saatinde uyuduğunu, mesai saatinde kesinlikle böyle bir durum gerçekleşmediğini dile getirdi. İş akdinin haklı ve geçerli sebep olmadan feshedildiğini ileri süren davacı işçi, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarının hükmedilmesine karar verilmesini talep etti.

İş Kazasında Tazminat Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Meydana gelen iş kazası sonrası tazminat hesaplanmasına ilişkin yargıtay kararı...

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ

DOSYA: E.2015/18310, K.2016/2691,

T.23.02.2016

TÜBİTAK genç girişimcilere hangi alanlarda hibe desteği veriyor?

TÜBİTAK, icat çıkaran gençlere destek veriyor. Girişimcilerin hazırladığı projeler iki elemeden geçiriliyor. İş fikri onay alırsa, 150 bin TL’ye kadar hibe sağlanabiliyor.

BAŞVURULAR BAŞLADI

TÜBİTAK tarafından gençlerin iş fikirlerini iyi bir iş planına dönüştürme hedefiyle başlatılan Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı başladı. “Birçok fikrim var, ama bunları projeye ve ürüne çevirmek için ne bir şirketim ne de finansal olanaklarım var” diyen genç girişimcilere büyük fırsat doğdu. 'Bireysel Genç Girişim Programı' kapsamında teknolojik ve yenilikçi iş fikri olan genç girişimcilere 150 bin TL'ye kadar hibe sağlanacak.

DESTEĞİN İKİ AŞAMASI VAR

Engelli işçilerin emeklilik şartları nelerdir?

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce bu kanunun ilgili maddesine göre malül sayılan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.

Taşeronda tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı listesi

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için 2 Ocak'ta başlayan süreç devam ediyor. İşçilerin 11 Ocak'ta sona eren başvurularının ardından işlemeye başlayan "Tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı" aşaması için tavsiye edilen 40 günlük süre bugün sona eriyor.

Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin taşeron işçisini yakından ilgilendiren kadro düzenlemesiyle ilgili takvim işliyor.

Olağanüstü hal kapsamında 24 Aralık'ta yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ayrıntıları ortaya çıkan düzenleme kapsamında, taşeron işçilerin kadroya geçiş başvuruları için resmi süreç 2 Ocak'ta başlayıp11 Ocak'ta sona ermişti.

Raporlu işçi çalıştırılmasının sakıncaları nelerdir?

Yaşam boyu çok sayıda hastalığa yakalanıyoruz. İnsanlar özellikle kış aylarında çok daha sık hastalanıyor. Bu hastalıklar, bazı zamanlarda çalışanların işe gitmelerini engelleyecek düzeyde olabiliyor. Böyle bir durumda, hastalanan işçinin devamsızlığının nedenini hastaneden aldığı sağlık raporu ile kanıtlaması gerekiyor. Eğer işçi hastalandığını ortaya koyan raporu işverenine veremezse, yaptığı devamsızlık mazeretsiz olarak kabul ediliyor. Diğer taraftan, sık sık rapor alma suiistimale de yol açabiliyor.

Rapor parası nedir?

Yıllık izinde başka yerde çalışan işçi işten çıkartılır mı?

Yargıtay, yıllık izninde başka yerde çalışanlar için kritik bir karar verdi. Buna göre, işveren bu durumu tespit ederse, işten çıkartabilir. Hatta bazı durumlarda işveren, bu dönemde işçiye ödediği parayı da geri isteyebilir...

Yıllık izin alarak başka bir işyerinde çalıştığı işveren tarafından tespit edilen bir işçiyle ilgili Yargıtay'a taşınan bir olayda Yargıtay kritik bir karar verdi.

Yargıtay, işverenin yıllık izinde başka bir işyerinde çalıştığı için işçiyi işten çıkartabileceğine, ancak bunun İş Kanunu'nun 25'inci Maddesi'nde belirtilen haklı feshi gerektirecek ağırlıkta bir durum olmadığına hükmetti.

Dolayısıyla bu nedenle işten çıkartılan işçiye kıdem tazminatının ve hak ettiği diğer alacakların ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Proje yazımı nedir, hibeler nelerdir?

Avrupa Birliği Hibe Projeleri Hazırlama Kılavuzu

İstihdam, eğitim ve hayat boyu öğrenme ile sosyal içerme öncelik alanlarında ülkemiz sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve bu çerçevede hazırlanacak projeler aracılığıyla Avrupa Birliği (AB) fonlarından yaralanmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından yürütülen “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” (İKG OP) kapsamındaki hibe programları takip edilmelidir.

Bu alanlarda proje sunabilmek için tüm duyurulara ve ilgili dokümanlara www.ikg.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Bir hibe programına başvuru sırasında, incelenmesi ve referans alınması gereken temel doküman Hibe Rehberi ve ekleridir. Bu kılavuz ile Hibe Rehberi ve ekleri arasında çelişki bulunması durumunda Hibe Rehberi ve eklerindeki hükümlerin dikkate alınması gerekir.

Hibe Rehberi Nedir?

Proje nedir, neler proje olabilir?

Proje Nedir?

Orta ve uzun vadede başarıyı hedefleyen stratejik planlardır.
Herhangi bir planın analiz edilebilen ve değerlendirilebilen en küçük bağımsız birimleridir.

Mevcut alternatifler arasından seçilen, en uygun şekilde formüle edilmiş planlamalardır.

Proje Nasıl Hazırlanmalı ?

Proje bilimsel bir çalışma olmalıdır. Projenin her aşamasında bilimsel çalışmanın bütün özelliklerinin görülmesi gerekir.Proje çalışması merak ve gözlemle başlar. Çevrede yaşananları merak etmek ve bunun doğrultusunda merak edilen konulara ilişkin gözlem yapmak proje hazırlamada ilk adımı oluşturur. Yapılan çalışmanın bilimsel olması için uygulanması gereken bazı aşamalar vardır. Bunlar:

1. Projenin Konusunu Seçmek

Performansı düştüğü gerekçesiyle hamile kadın işten çkarılabilir mi?

Hamile işçiyi kovan patrona Yargıtay'dan kötü haber.Hamile kaldığı için performansı düştüğü gerekçesiyle savunması alınmadan işten çıkarılan kadın işçiye, Yargıtay'dan müjdeli haber geldi.

İstanbul'da müşteri temsilcisi olarak çalıştığı şirkette hamileliği yüzünden performansının düştüğü gerekçesiyle kapı önüne konulan kadın işçi, soluğu mahkemede aldı. İstanbul 12. İş Mahkemesi'nde açtığı işe iade davasında ifade veren kadın işçi, işverene hamile olduğunu bildirdiği tarihte haklı bir sebep olmaksızın işveren tarafından iş akdinin feshedildiğini iddia etti. Davacı işçi, haksız feshin geçersizliğine ve işe iadesine yasadan doğan hakların ödenmesini talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı işveren ise davacının İş Kanunu'nun 25/2 maddesi gereği işten çıkarıldığını öne sürdü.

YETERLİ PERFORMANS GÖSTERMEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Hangi buluşlar için patent alınabilecek?

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler arasında sınai mülkiyet farkındalığı oluşturmak, yenilikçi düşünme gibi zihinsel süreçleri teşvik ederek başta patent olmak üzere bu hakların elde edilmesi için gereken ulusal ve uluslararası uygulamalar hakkında bilgilenmelerini sağlamak amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

"Bilim ve teknolojide öncü bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Malullük aylığı için günü yetmeyenler borçlanabilir mi?

Malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının en az 1800 gün priminin olması gerekiyor. SGK ancak bu koşulla kişiyi rapor almaya sevk edebilir. Günü yetmeyenler, borçlanma imkanı varsa 5 yıl primi doldurabilir.

BORÇLANMA MÜMKÜN

1) Soru: Kalp, şeker ve tansiyon hastasıyım. Malulen emeklilikte bu 3 hastalığımın değerlendirilmesi gerektiğini öğrendim. Ancak SGK beni rapor almaya sevk etmiyor. Dava mı açılması gerekiyor? (Kadir Sarıcı)

İş güvencesi ve arabuluculuk konusunda önemli ipuçları

İş Kanunu’na göre, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmamaktadır.

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilecektir.

İşsizliği nasıl okumalı? İşte işsizlik rakamlarını okuma klavuzu

İşsizliği nasıl okumalı? İşsizlikte geçen yıl 2016’ya göre çok büyük mesafe alındı. Son açıklanan kasım verilerine göre 2016’da yüzde 12.1 olan işsizlik, geçen yıl yüzde 10.3’e indi.

Tarım dışı işsizlik yüzde 14.3’ten yüzde 12.2’ye gerilerken daha belirgin bir düşüş gösterdi. Genç işsizlik oranı da yüzde 22.6’dan yüzde 19.3’e inmiş durumda.

İstihdam kasımdan kasıma 1.5 milyona yakın arttı. İşgücü artışı bir milyon oldu, dolayısıyla işsiz sayısı 500 bin kadar azaldı.

Bunlar işsizlikte kaydedilen olumlu gelişmeler. İstihdam seferberliği ve bu çerçevede sağlanan destekler kuşkusuz işe yaradı. Tabii bir de kıyaslama yapılan 2016’nın çok kötü bir yıl olduğu gerçeği var. 2017, olumsuz verilerin oluştuğu bir yılla kıyaslandığı için iyi göründü.

Önceki yıllar ancak yakalandı

Taşeron işçilerin kadro talebi niçin reddedildi?

Başvuruların reddedilme gerekçesini Başbakan Binali Yıldırım'a sordu.
CHP'li Emir, kadro talebi reddedilen taşeron işçileri sordu

CHP Milletvekili Murat Emir, yüzlerce işçinin kadro başvurusunun reddedilme gerekçesini Başbakan Binali Yıldırım'a sordu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, taşerona kadro düzenlemesinin ardından sonuç listelerinde çok sayıda “ret” kararı olmasını Başbakan Binali Yıldırım'a sordu. Emir, taşeron işçilerin kadro başvurularında reddedilme sebeplerinin açıklanmasını istedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle Meclis başkanlığına soru önergesi sundu. Emir, önergede, taşeron işçilerine kadro verilmesine ilişkinin yasal düzenlemenin çıkarılmasının ardından sonuç listelerinde “ret” sayılarının yüksek olmasının işçilerde endişe yarattığını ifade etti.

İçeriği paylaş